Det handler om å tilpasse seg

Britt på Kaldnes Syd
15. januar 2014

Daglig leder intervjues om markedssituasjon og utfordringer i bransjen. Se omtale i Vestfold blad her