Vi skifter navn fra Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS til WK Entreprenør AS.

1. november 2015

Fra 1. november 2015 skifter vi navn fra Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS til WK Entreprenør AS.

Sammen med navneskiftet kommer også en endring til en mer moderne og dynamisk grafisk profil.

Samtidig som vi endrer det ytre er vi i en intern prosess der vi jobber med å bli enda bedre på ledelse i alle ledd, og gjennom dette utvikle våre medarbeidere. Kunnskapene og ferdighetene våre medarbeidere besitter og hvordan dette hver dag skaper verdier hos våre kunder, er et av flere konkurransefortrinn vi vil videreutvikle. Grunnlaget for kvaliteten på det vi leverer avhenger av våre medarbeidere og at de deler den visjon og de verdier vi som selskap er sammen om.

Byggebransjen er i en rivende utvikling både markedsmessig og teknologisk. Det betyr at utvikling av kunnskaper og ferdigheter hos ledere og medarbeidere er helt sentralt for å kunne skape lønnsom vekst. Vår visjon er å være det rette valget for våre kunder og samarbeidspartnere. Det høres kanskje enkelt ut, men sannheten er at byggeprosesser er komplisert der mye kan gå galt. For å skape fornøyde kunder har vi definert kjerneverdiene presisjon, innsats og profesjonalitet som avgjørende for at vi skal lykkes med å realisere vår visjon. Disse verdiene lever vi i hver dag.

Vi mener nøkkelen til kvaliteten ved WK Entreprenør AS ligger hos våre medarbeidere og vår evne til å utvikle og beholde vår kjernekompetanse over tid. Vi skal selvsagt konkurrere på pris, men aldri slik at det går på akkord med kvaliteten og de verdier vi står for.

Historien om WK Entreprenør AS er nettopp vår evne til å bygge kvalitet over tid og gjennom 60 år har vi demonstrert evne til gjennomføring av prosjekter som krever høy kompetanse og god kontroll. Det gir trygghet for våre kunder og oss selv å vite at vi kan innestå for kvaliteten og langsiktigheten i det vi leverer; sier Britt Røed Lohne som er daglig leder i den tradisjonsrike virksomheten som nå skyter fart.

De senere årene har WK Entreprenør AS hatt sterk vekst både i omsetning og lønnsomhet og hadde i 2014 et rekordår med 422 millioner i omsetning og 44,8 millioner i resultat før skatt. Våre ambisjoner for fremtiden er enda større enn dette, -sier Britt Røed Lohne.

Navneskiftet medfører ingen endringer forøvrig hverken eiermessig, organisatorisk eller administrativt. Vi er stolte av vår bedriftshistorie og gjennom fornyelse og kontinuerlig forbedring skal vi fortsette arbeide med å utvikle en solid og attraktiv entreprenørbedrift slik at vi er det rette valget for våre kunder og samarbeidspartnere

Bakgrunn: WK Entreprenør AS ble etablert under navnet Wegger og Kvalsvik i 1954 som en muremesterbedrift i Tønsberg. På slutten av 1990-tallet ble selskapet overtatt av 2. generasjon Jørn og Geir Wegger som begge er aktive i den daglige drift som i dag teller 67 faste ansatte fordelt på avdelingene i Tønsberg og Oslo. Virksomheten