Harbitz Torg og Bolig

Fra byggeplassen
27. september 2018

Vårt største byggeprosjekt til nå med 320 leiligheter på Oslo Vest 
begynner å ta form.

Prosjektet Harbitz Torg og Bolig ligger på Skøyen i Oslo og omfatter 12 bygg med tilhørende garasje i kjeller. Totalt skal det bygges 320 leiligheter. Byggestart var april 2017. Byggetrinn 1 er forventet ferdig overlevert i Q2 2018, mens byggetrinn 2 har overlevering i Q4 2019/Q1 2020.

Fremdriften holder frem i henhold til opprinnelig planer

I byggetrinn 1 er råbyggsmontasje ferdigstilt. Det pågår arbeid i alle faser; tømrerarbeid, tegl og fasade samt innredning og komplettering. I byggetrinn 2 pågår plattendekkemontasje og innheising av badekabiner. Oppstart tømrerarbeid er høsten 2018.

Fra nedlagt industritomt til en levende bydel

Våre byggherrer Møller Eiendom og Profier AS har utviklet et gammelt industriområdet på 25 mål til det som nå skal bli et pulserende strøk, med boliger, butikker, barnehage og kontorarbeidsplasser. Det verneverdige Laboratoriebygget fra 1920 skal bevares og får en fremtredende rolle på det nye torget.


Med stolthet bygger vi i samspill med andre

Vi er et WK-team på til sammen 16 stykker, sier prosjektleder Espen Hobber Nilsen. Vi forsøker å utnytte den brede ingeniørkompetansen vi besitter til det ytterste. Han fortsetter: – Logistikk er en vesentlig del av vår hverdag, som foruten å lede vårt eget lag med presisjon og profesjonalitet, også handler om å samspille med gode fagleverandører, hvor noe av våre underentreprenørene er eks Firing & Thorsen, Entreprenørservice, StopLight

Først, sist og bestandig: Kvalitet og HMS

Det du ser, det eier du! Dette er et kjent uttrykk i entreprenørbransjen. Vi legger mye energi i å oppnå sikkerhet hver dag gjennom å ta 100 % ansvar for det vi ser og hører. Sammen med våre underentreprenører jobber vi tett for å avdekke og eliminere sikkerhetsrisiko slik at alle som jobber på våre byggeplasser føler seg trygge og ivaretatt.

Mer om prosjektet