Løren skole

Illustrasjonsbilde fra Løren Skole
27. september 2018

I et Osloområde som er i sterk vekst, bygger WK Entreprenør nye Løren skole med Undervisningsbygg som byggherre.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med kontraktssum på 203 MNK inkl mva. (162 MNOK eks mva.) Arkitekt er Romfarer Arkitekter.

Bygget er et supplement til eksisterende bygningsmasse og vil bli skolens hovedfasade og største bygning med sine 5.200 kvm. Dette arealet omfatter hjemmeområde for 5.-7. trinn, spesialavdeling for 20 elever samt gymsal, bibliotek, naturfagrom, teknologi og design og musikkrom for hele skolen. Totalt vil ca. 380 elever og deres lærere ha tilholdssted på skolen. WK Entreprenør utfører også rehabilitering og omdisponering av skolens Bygg C fra gymsal til auditorium og allrom.

Mer om prosjektet