WK bygger samspillskultur med Herborg Kråkevik.

Herborg Kråkevik og pianist - Foto: Svanhild Blakstad
26. oktober 2018

Morgenkonsert på prosjekt Harbitz med alle våre samspillspartnere.

(Foto: Svanhild Blakstad)

Les mer på bygg.no