Bli med på laget

Vi søker nye medarbeidere til spennende utfordringer

VIL DU BLI VÅR KVALITETSSIKRINGSLEDER?

WK Entreprenør er et totalentreprenørselskap i vekst og har ambisiøse mål om å levere prosjekter med presisjon og profesjonalitet på tid, pris og ikke minst på kvalitet. Derfor ønsker vi i en spennende utviklingsfase å opprette en ny stilling som leder for bedriftens kvalitetssikring. Kvalitetssikringslederen blir en del av ledergruppen og vil få stor påvirkningsmulighet i bedriften.

Arbeidssted: Oslo/Tønsberg

Se hele annonsen og søk her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=146506253

ØNSKER DU Å BLI EN DEL AV LAGET VÅRT I VESTFOLD?

Vår avdeling i Tønsberg er i sterk vekst med økende oppdragsmengder. Nå søker vi prosjektleder, prosjekteringsleder, anleggsledere og fagarbeidere tømmer.

WK Entreprenør ble etablert i 1954 og har utviklet seg til å bli et solid og moderne entreprenørselskap med 70 ansatte i Tønsberg og Oslo.

Vår visjon ’det rette valget’ forplikter oss til å levere på kvalitet, tid og pris. Vi jobber aktivt med å utvikle selskapet gjennom kjerneverdier og tydelige målsettinger. I 2018 omsatte vi for kr. 695 mill. og leverte et resultat på kr. 23 mill. Selskapet har en betydelig ordrereserve og forventer økende oppdragsmengder og ytterligere vekst fremover.

Vi tilbyr:

 • Store muligheter til å utvikle egne ambisjoner i tett samspill med vårt kompetanseteam
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et svært godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger

Vil du:

 • Bidra til å sette fotavtrykk i et entreprenørselskap i sterk vekst?
 • Være en pådriver i utviklingen av vår tillitsbaserte prestasjonskultur, som bygger på selskapets visjon og verdier?

Se annonsene her: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=144524169

I Vestfold har vi nå følgende ledige stillinger:

Prosjektleder

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge, organisere, lede og gjennomføre prosjektene i samsvar med selskapets visjon, verdier, kontraktuelle krav, og gjeldende lover og regler
 • Ansvarlig for at prosjektene når de økonomiske og kvalitative mål som er fastsatt 

Ønsket kompetanse: 

 • Sivilingeniør eller ingeniør med bred erfaring fra ledelse av større prosjekter innenfor bygg og anlegg
 • Kunne vise til tidligere prosjekter med gode resultater
 • Lederkompetanse

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Tar et offensivt og tydelig lederansvar
 • Effektive kommunikasjonsevner
 • Forretningsorientert
 • Strukturert og presis
 • God til å beslutte og iverksette handlinger

Prosjekteringsleder

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge og lede prosjekteringsgrupper
 • Ansvarlig for koordinering mellom prosjektleder og prosjekterende fag
 • Ansvarlig for myndighetsforhold og tillatelser
 • Bistå prosjektleder og anleggsleder i alle aktiviteter knyttet til prosjektering og påse at oppgave, ansvars- og myndighetsforhold er tydelig definert og bekjentgjort

Ønsket kompetanse: 

 • Sivilingeniør eller ingeniør med bred erfaring fra ledelse av større prosjekter innenfor bygg og anlegg
 • Kunne vise til tidligere prosjekter med gode resultater
 • Lederkompetanse

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Tar et offensivt og tydelig lederansvar
 • Effektive kommunikasjonsevner
 • Forretningsorientert
 • Strukturert og presis
 • God til å beslutte og iverksette handlinger

Anleggsleder

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for å planlegge og skape god drift i prosjektene
 • Lederansvar for egne ansatte og underentreprenører
 • Ansvar for planlegging, resultatoppnåelse og fremdrift, samt HMS, KS og innkjøp
 • Delta i anbuds- og tilbudsprosesser

Ønsket kompetanse: 

 • Ingeniør med erfaring fra ledelse av større prosjekter innenfor bygg og anlegg
 • Kunne vise til tidligere prosjekter med gode resultater
 • Ledererfaring
 • Nyutdannede kan også søke

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Tar et offensivt og tydelig lederansvar
 • Effektive kommunikasjonsevner
 • Forretningsorientert
 • Strukturert og presis
 • God til å beslutte og iverksette handlinger

Fagarbeidere tømmer

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Varierende oppgaver tilknyttet ulike prosjekter i Vestfold
 • Innvendig vegger, yttervegger, dører, finish arbeid, rehabilitering, nybygg med mer.

Ønsket kompetanse: 

 • Fagbrev tømmer

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Ta et offensivt og tydelig ansvar
 • Gode kommunikasjons-evner
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og presis
 • God til å iverksette handlinger

Send søknad innen 10. mai med CV til:

Strategi og HR-leder Hilde Glenne, e-post: hilde@wke.no eller til
Markus Amland, avdelingsleder i Tønsberg, e-post: markus@wke.no
Ved spørsmål, ring Markus Amland på tlf: 932 29 119