CC Drammen

Halve senteret skal rives og bygges opp igjen, og prosjektet skal foregå parallelt med et senter i full drift. Totalt skal det bygges ca. 17.700 kvadratmeter handelsareal, og 2.300 kvadratmeter kontorareal. I tillegg skal det bygges 3.300 kvadratmeter med parkering. CC Drammen skal bygges etter Breeam Nor standard, som stiller en rekke miljøkrav til utbygger knyttet opp imot alt fra materialvalg til lavere utslipp og innemiljø. Når senteret er ferdig utviklet og i drift vil det driftes etter standarden Breeam Nor In-use.

StedDrammen
ByggherreNIAM AS v/ Citycon (tidligere Sektor Eiendom)
AnleggslederErik Holter
EntrepriseformTotalentreprise m/ samspill
Kontraktssum235 mill
Byggår2015-17