Hundsund Tun 6

Eiendommen er betegnet som Fornebu 5.2 – BT 2. Beliggenhet i en sydvestlig helning mellom Snarøyveien, Hundsund Grendesenter, Hundsundet og Koksabukta. Hele prosjektet består av en bebyggelsestruktur med frittliggende blokker i tre til fem etasjer, småhusbebyggelse i to til tre etasjer, rekkehus i to til tre etasjer, parkeringsanlegg under terreng, lekeplasser og uteanlegg.

Tun 6 omfatter 4 blokker på 3-5 etasjer, og består totalt av 44 leiligheter.

StedFornebu/Bærum
ByggherreHundsund AS v/ Fornebu Utvikling AS
AnleggslederLine S. Wegger
EntrepriseformTotalentreprise
Kontraktssum130 mill
Byggår2012-2013