Margarinfabrikken Barnehage

Samspillskontrakt. Margarinfabrikken barnehage er Norges største barnehage med plass til 500 barn. Prosjektet bestod av 2 byggetrinn hvorav en restaureringsdel og en nybyggs del. Restaureringsdelen av prosjektet ble overlevert før sommeren 2010. Nybyggsdelen startet opp våren 2010 og var ferdigstilt sommeren 2011.

Les mer om prosjektet på bygg.no

StedOslo
ByggherreOmsorgsbygg Oslo Kommune
AnleggslederJørn Wegger
EntrepriseformTotalentreprise med sampsill
Kontraktssum325 mill
Byggår2009-2011