Det rette valget

Forpliktelsen

 

Vi jobber hver dag for å være det rette valget. Dette er vår visjon, en visjon som gir oss noen forpliktelser.

En forpliktelse om at alle oppdrag vi påtar oss skal løses på en bunnsolid måte der vi gir våre kunder og det enkelte oppdrag maksimalt fokus.

En forpliktelse om at vi skal oppleves som det rette valget fordi leveransen er trygg og riktig både på kvalitet, sikkerhet, pris og tid.

En forpliktelse om å leve opp til vår visjon og våre verdier i alt vi gjør. Ikke bare nå og da, men hver dag og i hvert eneste tilfelle.

Mer enn tomme ord

Vi ser hver dag på hva som gjør oss til det rette valget for våre kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere og andre. Og alt måles opp mot tre helt sentrale stikkord, nemlig verdiene våre:

Hele organisasjonen utvikles med utgangspunkt i disse tre enkle ordene.

Profesjonell

Innsats

Presisjon

Det handler om at verdiene skal brukes aktivt, om at det skal være mer enn tomme ord.

Om at vi hele tiden skal utvikle og fornye vår kompetanse og våre rutiner, systemer og prosesser for å møte krav i lover og forskrifter.

Om at vi hele tiden skal gjøre det vi kan for en god leveranse og en fornøyd kunde.

Over 60 år med bygg

 

Vår historie går helt tilbake til 1954 da bedriften ble etablert som en murmesterbedrift. Fra den tid og fram til i dag, kan vi se tilbake på en stolt bedriftshistorie der vi har utviklet oss til å bli en solid aktør som profesjonell bygningsentreprenør. I dag dekker vi et markedsområde som strekker seg fra Stor-Oslo og ned til Larvik. Markedet dekker vi med utgangspunkt i våre to avdelingskontorer i Tønsberg og Oslo. Vi har hatt god vekst de siste årene og har ambisjoner om ytterligere lønnsom vekst i årene som kommer. I dag omsetter vi for over 400 millioner kroner.

Holdning og kultur

Våre etiske retningslinjer bygger på våre verdier. Slik vi ser det, er forretningsetikk mer enn å unngå å bryte lover. Det handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og mot omverdenen. Alle tilknyttet oss har ansvaret for å følge de retningslinjer som bygger på våre grunnleggende verdier og holdninger.

Vi skal overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter, også internt fastsatte retningslinjer. Vi legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all vår virksomhet.

Våre etiske retningslinjer gjelder for medlemmer av styret, ledere, ansatte, innleide konsulenter og andre som handler på vegne av oss, og dekker alle sentrale områder knyttet til forretningsetikk:

  • Interessekonflikter
  • Forhold til kunder, leverandører og konkurrenter
  • Forhold til medarbeidere og kollegaer
  • Åpenhet og varsling

HMS i alle ledd

 

Helse, miljø og sikkerhet er godt innarbeidet i våre daglige rutiner.

Kontinuerlig fokus på HMS betyr trygghet for den enkelte medarbeider og er lønnsomt både for oss og våre oppdragsgivere.

I vår overordnede målsetning har vi likestilt helse, miljø og sikkerhet med kvalitet, produksjon og lønnsomhet. HMS skal stå på dagsorden helt fra begynnelsen av i alle prosjekter for å skape sunne holdninger til HMS-arbeidet for alle aktører.

Erfaring, kunnskap og pågangsmot

 

Vi er i dag ca. 65 medarbeidere som til sammen representerer en unik blanding av erfaring, kunnskap og ungdommelig pågangsmot.

Hos oss har vi sivilingeniører, ingeniører, forskalingssnekkere, betongarbeidere og tømrere. Når det er nødvendig henter vi selvfølgelig inn kompetanse vi selv ikke har.

Solid fagkunnskap og prosjektledelse av høy kvalitet er en viktig del av vår styrke. Alle medarbeidere får jevnlig kursing og erfaringsutveksling i tillegg til varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi har status som lærebedrift og har hele tiden lærlinger knyttet til oss. Dette hjelper oss å ivareta håndverket og videreføre kompetansen, samtidig som det blir enklere å rekruttere framtidige fagarbeidere.

Vi tar ansvar for miljøet

 

Som en del av vårt fokus på Helse, miljø og sikkerhet har vi blant annet et eget Miljøstyringssystem. Dette betyr at vi skal være en pådriver for å velge løsninger som er positive for miljøet. Systemet for miljøstyring er et redskap for å strukturere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring. Systemet skal være kortfattet, tydelig og fleksibelt og må stadig tilpasses utvikling og nye forhold. Vi har miljømål og handlingsplaner knyttet til både prosjektering og produksjon.

Kvalitet i hele prosjektet

 

Vi ønsker hele tiden å svare på kundens forventninger og krav til leveranse. Som en del av dette har vi innarbeidet et solid system for kvalitetssikring på alle nivåer.

Vi er opptatt av hele prosjektets gang fra planlegging, bruk, drift og vedlikehold til riving og gjenvinning. Våre fokusområder er avfall, energi, produkt og materialvalg. Samtidig som vi skaper det gode innemiljøet, er vi med andre ord også opptatt av å trygge det ytre miljøet.

Sponsing

 

Vi ønsker å være med på å bygge et positivt samfunnsmiljø gjennom å støtte ulike aktiviteter i samfunnet, først og fremst innen idrett, kultur og andre aktiviteter for barn og unge.

Blant annet støtter vi lokale lag og foreninger gjennom annonsestøtte og andre bidrag. I tillegg er vi sponsor for FK Tønsberg med fokus på deres ungdoms- og rekruttsatsing hvor de ulike spillerne kommer fra FK Tønsbergs samarbeidsklubber.

Team WK

 

Vi er opptatt av at alle medarbeidere skal ha en sikker, trygg og utviklende arbeidsplass. Derfor legger vi til rette for et godt sosialt miljø gjennom ulike tiltak, som for eksempel Team WK som er startet for å fremme sosialt samvær knyttet til ulike mosjonsktiviteter.

Vi deltar årlig på Fredagsbirken på sykkel, Kristinaløpet i Tønsberg og på valgfrie distanser på Oslo Maraton.