Holdning og kultur

 

Våre etiske retningslinjer bygger på våre verdier. Slik vi ser det, er forretningsetikk mer enn å unngå å bryte lover. Det handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og mot omverdenen. Alle tilknyttet oss har ansvaret for å følge de retningslinjer som bygger på våre grunnleggende verdier og holdninger.

Vi skal overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter, også internt fastsatte retningslinjer. Vi legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all vår virksomhet.

Våre etiske retningslinjer gjelder for medlemmer av styret, ledere, ansatte, innleide konsulenter og andre som handler på vegne av oss, og dekker alle sentrale områder knyttet til forretningsetikk:

  • Interessekonflikter

  • Forhold til kunder, leverandører og konkurrenter

  • Forhold til medarbeidere og kollegaer

  • Åpenhet og varsling

 
 

HMS i alle ledd

Helse, miljø og sikkerhet er godt innarbeidet i våre daglige rutiner.

Kontinuerlig fokus på HMS betyr trygghet for den enkelte medarbeider og er lønnsomt både for oss og våre oppdragsgivere.

I vår overordnede målsetning har vi likestilt helse, miljø og sikkerhet med kvalitet, produksjon og lønnsomhet. HMS skal stå på dagsorden helt fra begynnelsen av i alle prosjekter for å skape sunne holdninger til HMS-arbeidet for alle aktører.

 

Erfaring, kunnskap og pågangsmot

Vi er i dag ca. 65 medarbeidere som til sammen representerer en unik blanding av erfaring, kunnskap og ungdommelig pågangsmot. Hos oss har vi sivilingeniører, ingeniører, forskalingssnekkere, betongarbeidere og tømrere. Når det er nødvendig henter vi selvfølgelig inn kompetanse vi selv ikke har.

Solid fagkunnskap og prosjektledelse av høy kvalitet er en viktig del av vår styrke. Alle medarbeidere får jevnlig kursing og erfaringsutveksling i tillegg til varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

Vi har status som lærebedrift og har hele tiden lærlinger knyttet til oss. Dette hjelper oss å ivareta håndverket og videreføre kompetansen, samtidig som det blir enklere å rekruttere framtidige fagarbeidere.

 

Vi tar ansvar for miljøet

Som en del av vårt fokus på Helse, miljø og sikkerhet har vi blant annet et eget Miljøstyringssystem. Dette betyr at vi skal være en pådriver for å velge løsninger som er positive for miljøet. Systemet for miljøstyring er et redskap for å strukturere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring. Systemet skal være kortfattet, tydelig og fleksibelt og må stadig tilpasses utvikling og nye forhold. Vi har miljømål og handlingsplaner knyttet til både prosjektering og produksjon.

 

Kvalitet i hele prosjektet

Vi ønsker hele tiden å svare på kundens forventninger og krav til leveranse. Som en del av dette har vi innarbeidet et solid system for kvalitetssikring på alle nivåer.

Vi er opptatt av hele prosjektets gang fra planlegging, bruk, drift og vedlikehold til riving og gjenvinning. Våre fokusområder er avfall, energi, produkt og materialvalg. Samtidig som vi skaper det gode innemiljøet, er vi med andre ord også opptatt av å trygge det ytre miljøet.

 

Sponsing

Vi ønsker å være med på å bygge et positivt samfunnsmiljø gjennom å støtte ulike aktiviteter i samfunnet, først og fremst innen idrett, kultur og andre aktiviteter for barn og unge.

Blant annet støtter vi lokale lag og foreninger gjennom annonsestøtte og andre bidrag. I tillegg er vi sponsor for FK Tønsberg med fokus på deres ungdoms- og rekruttsatsing hvor de ulike spillerne kommer fra FK Tønsbergs samarbeidsklubber.