St. Olavsgate

Graa.jpg

Sted Oslo
Byggherre St. Olavgst. 24 AS
Anleggsleder Erik Holter
Entrepriseform Totalentreprise
Kontraktssum 68,8 mill
Byggår 2011-2013

Riving av eksisterende bygning og oppsett av nytt bygg for Filadelfiamenigheten. Bygget har forsamlingslokale i kjeller, foajé / inngangsparti til bakenforliggende publikumssaler 1. etg. Fra 2. etg til 6. etg skal er det bygget kontorer.

 

Flere næringseiendommer

CC DrammenAndebu SparebankFarmandstredet